Confidențialitate

Mai jos regăsiți informații utile despre scopul și modul în care clinica noastră procesează datele dumneavoastră cu caracter personal personal.

Introducere

MAKRISBIA DENTAL S.R.L. cu sediul în Ploiești, Str. Ștefan Greceanu, Nr. 14 Prahova, având cod fiscal 35167525, e-mail: hello@mkadentalclinic.ro, este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau de la reprezentanții dvs. legali.

Informațiile pacienților deținute de MAKRISBIA DENTAL S.R.L.

Fiind vorba de o relație de natura medicală care se derulează fără a se încheia un contract specific între Clinica noastră stomatologică și dvs. ca pacient, în scopul respectării legii și a drepturilor dvs., este necesar să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal.
Astfel, în calitatea dvs. de pacient, pentru a desfășurarea în cele mai bune condiții a serviciilor medicale pe care le solicitați aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru întocmirea fișelor medicale, legătura cu specialiștii de tehnică dentară, întocmirea biletelor de trimitere pentru investigații, consultații, prescripții medicale etc., precum și pentru raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate publică, CNAS și Ministerul Sănătății.

De ce colectăm aceste date?

Colectăm numai datele dvs. personale absolut necesare pentru clinica noastră în scopuri determinate și legitime care includ, următoarele: pentru furnizarea serviciilor medicale (intervenții stomatologice, comunicarea/informarea medicului specializat trimițător – dacă este cazul) efectuarea programărilor, verificarea buletinelor de analize – dacă este cazul, consultații stomatologice, raportarea cazurilor speciale – dacă este cazul, îndeplinirea obligațiilor legale de înregistrare (arhivarea / întocmirea biletelor de trimitere, registru de pacienți, registru de consultații, evidența radiografiilor, îndeplinirea obligațiilor de transmitere către autoritățile statului a raportărilor specifice (CNAS, Direcția de Sănătate Publică – prin scanarea electronică a cardului de sănătate) în scop statistic ; pentru a factura și încasa sumele pe care pacienții le datorează, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, pentru a monitoriza accesul în clinică potrivit normelor de protecție și securitate, în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate în lumina noului regulament:

 • Dreptul de retragere a consimțământului acolo unde prelucrarea se face în baza consimțământului ;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale ;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) ;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării ;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizată către alt operator ;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor ;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri ;
 • Dreptul de a se adresa justiției ;
 • Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

Aducem la cunoștința fiecărei persoane fizice vizate faptul că:

 • Dacă doreste să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/ punctul de lucru al MAKRISBIA DENTAL S.R.L. sau printr-o cerere scrisa transmisa adresa de e-mail gdpr@mkadentalclinic.ro
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există si excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu, informând persoanele vizate despre aceasta ;
 • Clinica va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • În cazul în care adresa de e-mail indicată în prezentul formular aparține altei persoane, sau atunci când se solicită transmiterea rezultatelor către medicul trimițător sau atunci când sunt dezvăluite alte date aparținând unor terțe persoane, pacienții MAKRISBIA DENTAL S.R.L. confirmă că au informat aceste persoane cu privire la conținutul clauzelor de informare menționate mai sus, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât prelucrarea să poată fi realizată fără a mai fi necesare alte formalități din partea MAKRISBIA DENTAL).

MAKRISBIA DENTAL S.R.L. vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

MAKRISBIA DENTAL S.R.L. respectă si se aliniază pe deplin la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („GDPR”)

Hai să ne cunoaștem

Ne găsești pe Bulevardul Republicii, Nr.189, Bl.6A, de Luni până Vineri între orele 9:00 -19:00

Back to top Arrow